Ivan Budalić predstavio svoj program članovima Temeljnih ogranaka Vinjani Donji i Vinjani Gornji

HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Imotskoga Ivan Budalić na predstavljanju svoga programa Temeljnim ograncima Vinjani Donji i Vinjani Gornji rekao je kako nije htio sa strane kritizirati i biti puki promatrač problema. Želi se, kaže, izložiti zbog mladih ljudi i svih imotskih obitelji. “Činjenica je da naš grad zaostaje za drugim krajevima i sve svoje resurse, a to su u prvom redu mladi ljudi, šalje vani. Želim biti ispred vas, ali jednak vama”, poručio je Budalić, dodavši da će poseban naglasak staviti na ljude koji će biti kompetentni i koji će mu, u sklopu Gradskoga vijeća, ukazati na goruće probleme. “To je ono što me nosi, a obećavam da neću iznevjeriti povjerenje svih građana. “Imotski uključuje i ruralna područja i na nama je da jednako razvijamo svako naselje, a Grad je kotačić koji će pokrenuti cijelo područje koje mu gravitira”, zaključio je.

Aktualni gradonačelnik Imotskoga i predsjednik Gradskoga ogranka HDZ-a Imotski Ante Đuzel podsjetio je da je imotski HDZ s Ivanom Budalićem o njegovoj kandidaturi razgovarao posljednje dvije godine. “U njemu smo vidjeli da je kao čovjek pošten i kvalitetan, a njegova vizija Imotskoga posebno me iznenadila. Činjenica je da on oko sebe okuplja samu mladost i upravo to daje jednu posebnu vrijednost njegovu programu”, rekao je Đuzel. Naglasio je da HDZ-u neće biti problem dobiti ove izbore, jer Budalić, između ostaloga, ima i potporu Splitsko-dalmatinske županije i Vlade Republike Hrvatske. Građanima je predstavio i projekte koje provodi aktualna vlast zajedno s Vladom Republike Hrvatske. “U državni proračun stavljena je pristupna cesta do Zagvozda. Samo za projekt je u proračun stavljeno 140 milijuna kuna. Gradi se i dnevna bolnica u Zagvozdu i stacionar u Imotskom”, rekao je Đuzel dodavši kako je Grad Imotski iz EU fondova dobio 208 milijuna kuna na natječaju za kanalizaciju na kojega se prijavio zajedno sa Zmijavcima i Runovićima. Imotski je, dodao je aktualni gradonačelnik, dobio i sredstva za kanalizacijski sustav za poduzetničku zonu u Vinjanima Gornjim, a nedavno je odobreno 400+600 tisuća kuna za kino dvoranu u Imotskom.

Predsjednik Temeljnoga ogranka Vinjani Donji Josip Bušić pozvao je članove stranke i birače da se ne opuste. “Moramo biti u punoj pripravnosti i ne smijemo se zanositi bojkama. Moramo dobiti izbore sa što većim postotkom”, kazao je. Težište potencijala razvoja Imotskoga Bušić je stavio na Lokalnu akcijsku grupu (LAG) Adrion, a posebno je istaknuo važnost prekogranične suradnje.

Vijesti

Odluka o privremenoj odgodi održavanja izbora u zajednicama HDZ-a

Na temelju dlanka 97. stavak 1. i stavak 3. statuta Hrvatske demokatske zajednice (,,Narodne novine” broj: 54118) u vezi s dlankom 37a. stavak 3. alineja e) Statuta Hrvatske demokatske zajednice od 29. travnja 2000. godine s izmjenama i dopunama, Nacionalno vijece Hrvatsk demokatske zajednice na sjednici odrzanoj 30. studenoga 2020. godine, donijelo je Odluka o […]

Više
Vijesti

Rješenje o imenovanju povjerenstva za provedbu izbora unutar Zajednice žena HDZ-a „Katarina Zrinski“ Imotski

Radi provedbe izbora u  Zajednica žena HDZ-a“Katarina Zrinski“Imotski koji će se održati 06.prosinca 2020.godine

Više
Vijesti

Poziv za sudjelovanje na izborima za predsjednicu i članice gradske organizacije Zajednice žena HDZ-a „Katarina Zrinski“Imotski

Na temelju odluke  predsjedništva Zajednice žena održane  12.studenog 2020.godine o  održavanju,načinu i rokovima unutarstranačkih izbora u Zajednici žena upućujem Poziv za sudjelovanje na izborima za predsjednicu i članice gradske organizacije Zajednice žena HDZ-a „Katarina Zrinski“Imotski i članice(izaslanice) na izbornu skupštinu županijske organizacije Zajednice žena HDZ-a“Katarina Zrinski“ Splitsko-dalmatinske županije s naputkom za kandidiranje

Više