Financijsko izvješće kandidacijske liste

Financijsko izvješće kandidacijske liste u razdoblju od 11.04.2017. do 15.05.2017.

Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe

Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašanje izborne promidžbe

Izvješće o troškovima(rashodima)izborne promidžbe