Financijsko izvješće kandidacijske liste

Financijsko izvješće kandidacijske liste u razdoblju od 11.04.2017. do 20.06.2017.

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe 02

Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe

Izvješće o troškovima(rashodima)izborne promidžbe

Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašanje izborne promidžbe