APUTAK O NAČINU, ROKOVIMA I UVJETIMA KANDIDIRANJA ZA PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKE GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-a IMOTSKI