REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKE OPĆINSKIH, GRADSKIH I ŽUPANIJSKIH ORGANIZACIJA HDZ-a, ORGANIZACIJA HDZ-a GRADSKIH ČETVRTI I GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-a GRADA ZAGREBA