Mjesec: listopad 2020.

Vijesti

Naputak o načinu,rokovima i uvjetima kandidiranja za predsjednika i potpredsjednike GO HDZ-a Imotski

Naputak o načinu,rokovima i uvjetima kandidiranja za predsjednika i potpredsjednike GO HDZ-a Imotski Redoslijed izbornih radnji za izbor na dužnosti i u tijela lokalnih,mjesnih i područnih organizacija HDZ-a

Više