Dan: 7. studenoga 2020.

Vijesti

Liste kandidata za potpredsjenika i predsjednika GO HDZ Imotski

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA – GO HDZ IMOTSKI LISTA KANDIDATA ZA IZBOR POTPREDSJEDNIKA GO IMOTSKI LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA GO IMOTSKI

Više