Liste kandidata za potpredsjenika i predsjednika GO HDZ Imotski

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA – GO HDZ IMOTSKI

LISTA KANDIDATA ZA IZBOR POTPREDSJEDNIKA GO IMOTSKI

LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA GO IMOTSKI