Kandidatura za izbor člana izvršnog odbora temeljne organizacije HDZ-a , OO/GO/OGČ

Kandidatura za izbor člana izvršnog odbora temeljne organizacije HDZ-a , OO/GO/OGČ