Potpisi_potpore_kandidaturi_za_izbor_člana_izvršnog_odbora_temeljne_organizacije_HDZ-a_,_OOGOOGČ

Potpisi_potpore_kandidaturi_za_izbor_člana_izvršnog_odbora_temeljne_organizacije_HDZ-a_,_OOGOOGČ